Školski kurikulum

Ovdje se otvaraju vrata uzbudljivog svijeta obrazovanja u XXI. stoljeću. Kroz ovaj web prostor, želimo vam približiti naš školski kurikulum, ključni element koji oblikuje obrazovno iskustvo naših učenika.

Naš školski kurikulum predstavlja temeljni vodič za obrazovanje i razvoj naših učenika. Kroz raznolike područja i aktivnosti, težimo stvaranju poticajnog okruženja koje potiče razvoj karaktera, kreativnosti i društvene odgovornosti.

Zašto i kako

U ovoj sekciji, istražujemo našu misiju, viziju i planove kako bismo stvorili obrazovno okružje koje nadmašuje klasično učenje. Cilj nam je potaknuti učenike na aktivno sudjelovanje u različitim aspektima njihovog obrazovanja.

Izborna nastava:

  • Etika: Razvijamo moralne vrijednosti kroz poticanje etičkog razmišljanja.
  • Vjeronauk: Potičemo duhovni razvoj kroz vjersku nastavu.

Fakultativna nastava:

Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski Jezik: Potičemo jezičnu raznolikost i međukulturalnu razmjenu.

Tematski krugovi:

  • Čitati znakove: Potičemo čitanje, kulturnu pismenost i javnu komunikaciju.
  • Poduzetništvo: Učimo o osnivanju zadruga i pravnih osoba, potičući poduzetnički duh.
  • Društvena odgovornost: Potičemo volonterski rad, humanitarne akcije i održivi razvoj.
  •  

Izvanučionička nastava - HUGout i izvannastavne aktivnosti:

Raznolika putovanja i posjeti koje obogaćuju životna iskustva učenika.

Sudjelovanje u projektima, natjecanjima, volontiranje i obilježavanje značajnih datuma.

Otkrijte sve aspekte našeg obrazovnog pristupa, ciljeva i vrijednosti preuzimanjem cijelog školskog kurikuluma u PDF formatu s ove web stranice. Pozivamo vas da istražite obnovljene smjerove naše škole i pridružite se oblikovanju zajednice koja potiče inovacije, kreativnost i otvorenost prema novim spoznajama.
SOCIAL NETWORK