HUG – NA KORIJENIMA EUROPSKE CIVILIZACIJE

Naš ovogodišnji HUG logos – korijeni, odveo je naše maturante i trećaše na izvor europske civilizacije – u Grčku.

Tema putovanja bila je SLOBODA, a njene izvore, pobjede, gubitke i zastranjenja tražili smo na grobu Filipa Makedonskog u Vergini, u Apolonovu proročištu u Delfima, u svetom gaju u Olimpiji , drevnoj Mikeni, u teatru u Epidauru, na čudesnoj atenskoj Akropoli, po poljima Maratona i klancima Termopila i, naposlijetku, na dramatičnim stijenama Meteora.

Naravno, bilo je vremena i za druženje, prijateljstva, ljubav i stvaranje najljepših uspomena.

Neka vam slike pokažu djelić blaga koje smo ponijeli sa sobom.