Hug tragovima humanizma

Nakon dugotrajne stanke zbog pandemije naši su maturanti krenuli na svoje veliko putovanje. Ono ih je odvelo  u samu srž humanizma.

Najprije na izvor, u Vječni Grad, a zatim u potragu za humanizmom i renesansom u veličanstvenu Firencu, prelijepu Sienu, dražesni San Gimigniano i nadrealnu Poljanu čudesa u Pisi.

Slike nepotpuno pokazuju bogatstvo ovoga putovanja koje će kao blago, nadamo se, ponijeti sa sobom u život.