Ravnatelj i profesor grčkog i latinskog jezika

Od 45 godina života u školi sam proveo 38, kao učenik, student, profesor, suradnik na kurikularnoj reformi, autor udžbenika i savjetnik za profesore. To je moj svijet. Znam mu svaki zakutak, najviše vrhove i najdublje depresije. I stvaram njegovu najbolju verziju.

Tonći Maleš

ravnatelj
prof. grčkog i latinskog jezika

Radno iskustvo

 • 2021. – danas, ravnatelj i profesor latinskog i grčkog jezika u Humanističkoj gimnaziji u Zagrebu
 • 2015.- 2020. član/koordinator/voditelj stručnih radnih skupina za izradu predmetnih kurikuluma iz Latinskog i Grčkog jezika u sklopu Cjelovite kurikularne reforme, provedbu eksperimentalnog programa ”Škola za život” i za izradu videolekcija za školu na daljinu u okviru projekta ”Škola za život” i ”i-nastava”
 • 2015. – 2020. vanjski suradnik AZOO, savjetnik za klasične jezike
 • 2006. – danas, član/tajnik /predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu Natjecanja iz klasičnih jezika
 • 2005. – 2007. honorarni predavač kolegija Metodika nastave latinskog jezika na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 • 2003. – 2007. organizator i voditelj više međunarodnih razmjena mladih u suradnji s „ROUDEL“-om, udrugom francusko-njemačkog prijateljstva iz Carcassonea u Francuskoj.
 • 1999. – 2021. profesor latinskog i grčkog jezika u Privatnoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu

Obrazovanje

 • 2015. diplomirao na Institutu za teološku kulturu laika na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu
 • 2003. diplomirao latinski jezik i rimsku književnost i grčki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • 1996. završio I. (klasičnu) gimnaziju u Splitu

Dodatno obrazovanje

 • 2005. odslušao poslijediplomski stručni studij Organizacija i menadžment na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
 • 2001.- 2005. Adam Institut Jeruzalem: Betzavta (učenje demokracije i nenasilnog rješavanja sukoba)
 • 2001. International House Sonnenberg: Seminar „Intercultural Learning in International Youth Exchange“ za voditelje međunarodnih razmjena mladih

Dodatne informacije

Izdanja:
 • Hrabrost i slava, Latina et graeca, Zagreb 2007.,
 • Militia amoris. Latina et graeca, Zagreb, 2011.,
 • Dar i Mar – tri priče iz starog svijeta, Latina et graeca, Zagreb, 2014.,
 • Prometej kosmos, udžbenik grčkog jezika za 4. razred klasičnih gimnazija, Školska knjiga, Zagreb, 2021.,
 • Minerva fines, udžbenik latinskog jezika za 4. razred klasičnih gimnazija, Školska knjiga, Zagreb 2021.
Projekti:
 • 2017./18. međunarodni humanitarni projekt 70X1 za nabavu školskog autobusa za St. Francis Secondary School u Donjoj Subukiji u Keniji.
Seminari:
 • Pharos – Antička kultura hrvatskog Sredozemlja (predavač od 2004. do 2009., voditelj od 2009. do danas),
 • Varvaria – kroz stoljeća hrvatske povijesti (predavač od 2006. do danas),
 • Salonae Longae – od antičke Salone do humanističkog Splita (predavač od 2009. do 2015.),
 • Colonia Iulia Iader, (predavač od 2009. do 2012.)
Festivali:
 • I. festival klasičnih jezika i antičke baštine, Split, 2014., organizator i voditelj
 • II. festival klasičnih jezika i antčke baštine, Stari Grad, 2016., organizator i voditelj
 • III. festival klasičnih jezika i antičke baštine, Skradin, 2019., organizator i voditelj
Članstva:
 • Humanitarna udruga Prijatelj Malog doma, potpredsjednik od 2016.
 • Hrvatsko društvo klasičnih filologa, član od 2000., član Upravnog odbora od 2004., predsjednik od 2011.
 • NGO Sonnenberg Hrvatska, član od 2000., član upravnog odbora od 2002. – 2006.

Nagrade

 • 2016. državna nagrada Ivan Filipović
 • 2020. godišnja nagrada za najbolje prosvjetne djelatnike