Statut Humanističke gimnazije

Dobrodošli na web stranicu Humanističke gimnazije, gdje smo ponosni predstaviti temeljni dokument koji oblikuje naše djelovanje, identitet i poslanje.

Ovim statutom jasno su utvrđena statusna obilježja, ustrojstvo, ovlasti, način odlučivanja tijela Škole te mnoga druga pitanja od vitalnog značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje naše ustanove. Kroz ovaj dokument, definiramo našu misiju, viziju i ciljeve, postavljamo okvire za kvalitetno obavljanje srednjeg obrazovanja te utvrđujemo naše odnose s relevantnim institucijama.

Ovaj dokument predstavlja temelj naše institucije, a cijeli statut možete pronaći u obliku PDF dokumenta na ovoj web stranici. Upoznajte se s našim načelima, ciljevima i vrijednostima te zajedno gradimo obrazovnu zajednicu koja potiče razvoj, kreativnost i otvorenost prema novim spoznajama.
SOCIAL NETWORK