HUG logos 2022./2023.

Kako već znate svake godine određujemo riječ ili pojam koja toj školskoj godine daje osnovnu inspiraciju, ton i asocijaciju.

Ove godine HUG logos jesu KORIJENI. Promišljat ćemo o korijenima i izvorima znanja, identiteta, kultura, ali i o našim osobnim korijenima.

Dijelom smo već i započeli. Maturanti i trećaši su putovali u Grčku – na izvor europske civilizacije i misli. Drugi razredi su u Lici traćili jednako geološke i kulturne korijene naše domovine. Prvašići su svoje korijene puštali u tkivo naše škole na prvom zajedničkom putovanju na Papuk.

Nastavljamo i dalje. Korijeni će ove godine biti tema mnogih projekata, čitalačkih, stvaralačkih, znanstvenik i naravno naših HUG OUT putovanja.

STAY TUNED 😉

PS fotografije su s obilježavanja ovogodišnjeg Svjetskog dana kravate. Budući da se zna da kravata potječe od Hrvata, onda i ovaj dan definitivno spada među naše korijene.